Tháng Chín 4, 2020

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 7/9 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 8h00 Bộ môn Lý luận Mác-Lênin báo cáo chuyên đề tự đánh giá chương trình đào tạo Khách mời, CBGV Khoa Luật Phòng Hội thảo Khối VP TN-KT...