Tháng Tám 28, 2020

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 31/8 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Hội nghị Giao ban Trưởng đơn vị tháng 8/2020 Theo Quy định Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng 14h00 Tham dự bảo vệ kết quả đề tài...