Tháng Tám 21, 2020

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 24/8 Sinh viên vào học văn hóa năm học 2020-2021 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h45 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để cho ý kiến về công tác cán bộ Hiệu...