Tháng Tám 14, 2020

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 17/8 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 8h00 Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh của TS. Nguyễn Đình Hùng Theo Quyết định Phòng tự nghiên cứu của GV, tầng 2 TTHL...