Tháng Một 3, 2020

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 6/1 7h30 Hội nghị triển khai Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD đại học Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng...