Tháng Chín 6, 2019

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 9/9 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 9h00 Hội nghị CC, VC và người LĐ năm học 2019-2020 Khoa KHXH Lãnh đạo Trường, đơn vị chức năng và toàn thể CBGV Khoa Phòng họp tầng...