Tháng Tám 10, 2019

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 12/8 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00   Ba 13/8 8h00 14h00 Tư 14/8 8h00 14h00 Năm 15/8 8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường 14h00 Sáu 16/8...