Tháng Tám 2, 2019

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 5/8 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00   Ba 6/8 8h00 Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 Hiệu trưởng Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh,...