Tháng Năm 31, 2019

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 3/6 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Ba 4/6 7h30 Họp Hội đồng đánh giá đề tài Ban Khoa học tự nhiên Theo Quyết định Phòng Hội thảo, TT Học liệu Chủ tịch HĐ...
Thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ hoạt động, liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị – xã hội” thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm...