Tháng Tư 25, 2019

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 29/4 Nghỉ (Trực theo Kế hoạch) Ba 30/4 Nghỉ Lễ (Trực theo Kế hoạch) Tư 1/5   Nghỉ Lễ (Trực theo Kế hoạch)       Năm 2/5 8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường 8h00...
Căn cứ Kế hoạch Công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2018 – 2019. Hội Sinh viên trường Đại học Quảng Bình tổ chức Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh năm 2019 – QBU English Eloquence Contest 2019 Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự tin trong học tập, tạo...
Ngày 20 tháng 4 năm 2019 Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Bình đã tổ chức thành công Hội thi tìm kiếm tài năng Tin học trẻ Trường Đại học Quảng Bình lần II –  năm 2019. Để nhằm phát động phong trào học tập Tin...