Tháng Một 17, 2019

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 21/1 6h00 Truyền thông tuyển sinh năm 2019 tại các Trường THPT trên toàn tỉnh (từ 21/1/2019-28/1/2019) Bộ phận Truyền thông tuyển sinh (Trung tâm ĐT thường xuyên) Các Trường THPT theo KH Trưởng Bộ phận TTTS 8h00 Họp Ban Giám hiệu...