Tháng Mười Hai 21, 2018

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 24/12 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 9h00  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ cán bộ quản lý Phòng TC-HC Theo Kế hoạch VP Phòng TC-HC Lãnh đạo Trường 10h00  Hội nghị...