Tháng Mười Một 12, 2018

Day

Tối ngày 30/10/2018 Đoàn trường – Hội Sinh viên phối hợp tổ chức Chương trình Tổng kết Công tác Đoàn – Hội năm học 2017-2018, Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Trong chương trình Hội sinh viên đã khen thưởng các cá nhân, tập thể ...