Tháng Mười Một 2, 2018

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 5/11 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Ba 6/11 8h00 Họp bàn giảng dạy Tiếng Việt chuyên ngành cho sinh viên Lào Lãnh đạo Trường, Phòng ĐT, Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Phòng họp...