Tháng Mười 26, 2018

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 29/10 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Báo cáo chuyên đề về PPDH môn GDCD ở Trường THPT và thực hành DH bộ môn GV BM Lý luận Mác-Lênin, Bộ môn CGCD Trường THPT...