Tháng Chín 20, 2018

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 17/9 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 9h00 Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp năm 2018 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng 14h00 Hội nghị CC,VC &...